Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

3n
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viala-lu la-lu

April 17 2017

3n
Sponsored post
feedback2020-admin

April 13 2017

3n
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viabylejaka bylejaka
3n
2137 02f8 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajointskurwysyn jointskurwysyn
3n
3n
1512 98d3 500
Reposted fromdaniellss daniellss viajointskurwysyn jointskurwysyn
3n
2938 7104

April 05 2017

3n
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
3n
3n
5455 94e5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viabylejaka bylejaka
3n
4657 457c
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
3n
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Żulczyk o 02:14 nadal jest mistrzem
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamesoute mesoute

April 03 2017

3n
3059 c145 500
Reposted frommesoute mesoute viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 01 2017

3n
9341 b88d 500
Reposted frombylejaka bylejaka viawetryagain wetryagain
3n
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...